Organizacje

Stowarzyszenie "Homo Faber"

Lublin, Polska

Chopina 14 lok.2, 20-023


email: info@hf.org.pl
www: http://hf.org.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz upowszechniania i ochrony praw i wolności człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu oraz integracji europejskiej. W ramach swojej działalności, organizacja realizuje trzy programy: Antydyskryminację, Integrację i Film. Stowarzyszenie prowadzi wiele projektów, m.in. Ośrodek Mediacji Społecznych, Fundusz Solidarności dla migrantów oraz Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego.

 

stopka strony