Organizacje

Stowarzyszenie "Idea for Life"

Częstochowa, Polska

Huculska 31b, 42-280

tel.: 665 464 104
email: idea4lifepl@gmail.com
www: https://www.facebook.com/Idea4LifePL/

Stowarzyszenie wspiera rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, biznes i turystykę oraz propaguje działalność na rzecz zachowana dziedzictwa kulturowego. Idea 4 Life działa także na rzecz aktywizacji młodzieży oraz rozwoju inicjatyw młodzieżowych. Szczególny nacisk kładzie na zapewnienie młodzieży dostępu do edukacji i kultury.

Stowarzyszenie organizuje kampanie informacyjne, wydarzenia kulturalne oraz projekty młodzieżowe w ramach programu Erasmus+. Jednym z nich był projekt  „Think Green” z 2019 roku, którego tematem było zwrócenie uwagi na działania proekologiczne.

stopka strony