Organizacje

Stowarzyszenie Impakt

Kielce, Polska

ul. Mickiewicza 1, 25-352

tel.: (+48) 579-957-805
email: impakt@impakt.edu.pl
www: https://impakt.edu.pl/

Stowarzyszenie Impakt zajmuje się implementacją projektów Erasmus Plus, Europejskiego Korpusu Solidarności, rozwojem społeczności lokalnej i realizacją inicjatyw oddolnych. Tworzy warunki do rozwoju osobistego, wspiera aktywny styl życia, pomaga odnaleźć więzi z naturą. Impakt daje szansę na wielopłaszczyznową realizację siebie i swoich pomysłów, pomaga postawić pierwszy krok.

Stowarzyszenie realizowało również projekty dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta Kielce, akcji Masz Głos, programu Bardzo Młoda Kultura, Fundacji Tesco i wielu innych programów.

Impakt funkcjonuje od 2017 roku. Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i posiada certyfikat Dobrych Praktyk Bonu Turystycznego.

stopka strony