Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich "ACTIVE"

Kielce, Polska

Loefflera 20, 25-550

tel.: 500 482 338

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji europejskiej poprzez poszukiwanie nowych metod organizacji, finansowania i realizacji projektów zrzeszających młodych ludzi z całej Europy oraz wspiera wszelkie inicjatywy promujące ideę tolerancji i jedności europejskiej.

stopka strony