Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "Progres"

Wrocław, Polska

Stanisławskiego 5 lok.6, 51-638

tel.: 605 956 886, 71 347 68 86

Stowarzyszenie zostało założone przez młodzież ze Szkoły Animatorów Kultury i Bibliotekoznawstwa  „SKIBA” we Wrocławiu i skupia się na pracy z młodzieżą defaworyzowaną oraz animacją kulturową i społeczną. Swoje cele realizuje poprzez organizację festiwali hip-hopowych, festynów, happeningów i warsztatów artystycznych dla młodzieży. Stowarzyszenie bierze również udział w wymianach młodzieżowych w ramach programu Erasmus+ i jest współpracownikiem Wrocławskiego Centrum Wolontariatu.

stopka strony