Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce

Niemce, Polska

Lubelska 121, 21-025

tel.: 81 756 10 52
www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inicjatyw-Lokalnych-Gminy-Niemce-551875818240562/

Stowarzyszenie działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy, wspiera edukację oraz wychowanie  dzieci i młodzieży oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób gorzej sytuowanych finansowo. Dla realizacji swoich celów organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży, festyny i wycieczki, wspiera Klub Seniora oraz rodziny wielodzietne. 

stopka strony