Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych

Gdańsk, Polska

Kurierów 11b/7, 80-041

tel.: 509 734 602, 58 322 85 38
email: simgdpl@interia.pl

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy młodzieżowe  prowadzące do usamodzielniania się ludzi młodych oraz rozwoju osobistego. SIM prowadzi szkolenia dla liderów młodzieżowych oraz kadry pracującej z młodzieżą. Stowarzyszenie współpracuje również z organizacjami innych państw, m.in. z Grecji w zakresie mobilności młodzieży na rynku pracy.

stopka strony