Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA

Toruń, Polska

Ducha Świętego 2a/1, 87-100

tel.: (56) 655 50 22
email: motyka.torun@wp.pl
www: http://www.motyka.org.pl/

Stowarzyszenie:
- realizuje programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikami jest młodzież w wieku 16-26 lat,
- wysyła wolontariuszy za granicę w ramach programu EVS,
- oferuje uczestnictwo w letnich workcampach w Niemczech,
- szkoli studentów - wolontariuszy i pomaga im zaangażować się w pracę organizacji pozarządowych w Toruniu,
- propaguje idee zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą. Najdłuższe i najbardziej rozwinięte kontakty ma w Niemczech i na Ukrainie. Organizacja posiada akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.


stopka strony