Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA

Toruń, Polska

ul. Bolesława Chrobrego 27/36, 87-100

tel.: (56) 655 50 22
email: motyka.torun@wp.pl
www: http://www.motyka.org.pl/

Stowarzyszenie: 
- realizuje programy wymiany polsko - niemieckiej, trójnarodowej i wielonarodowej, której uczestnikami jest młodzież w wieku 16-26 lat, 
- wysyła wolontariuszy za granicę w ramach programu EVS, 
- oferuje uczestnictwo w letnich workcampach w Niemczech, 
- szkoli studentów - wolontariuszy i pomaga im zaangażować się w pracę organizacji pozarządowych w Toruniu, 
- propaguje idee zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu. 

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą. Najdłuższe i najbardziej rozwinięte kontakty ma w Niemczech i na Ukrainie. Organizacja posiada akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

stopka strony