Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych ,,Szczyty Kultury”

Duszniki-Zdrój, Polska

Łężyce 49A, 57-340

tel.: +48 74 868 3266
email: szczytykultury@wp.pl
www: https://szczytykultury1.wordpress.com/

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie działania dozwolone prawem, 
a w szczególności poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność kulturalną dydaktyczną, wychowawczą, artystyczną i opiekuńczą placówek kulturalnych i oświatowych, wspomaganie domów kultury, świetlic wiejskich szkół i przedszkoli w zakresie wyposażenia, utrzymania i modernizacji ich obiektów czy organizowanie imprez masowych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, obozów, kolonii.

stopka strony