Organizacje

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Solny Gwarek

Wieliczka, Polska

ul. pocztowa 1, 32-020

tel.: 508 533 630
email: solnygwarek@wp.pl
www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Solny-Gwarek-243807799035013/

Stowarzyszenie realizuje z powodzeniem projekty społeczne we współpracy z samorządem lokalnym,  wojewódzkim oraz partnerami  ministerialnymi. Wspiera dzieci z problemami i ich rodziców . W ramach współpracy z Bankiem Żywności dostarcza żywność dla najuboższej ludności na terenie gminy i poza nią. Prowadzi autorskie programy “Przemoc nie kończy się sama”  dla osób u których zdiagnozowano problem nie radzenia sobie z emocjami w relacjach rodzinnych i  „Niebezpieczny związek” warsztat edukacyjno profilaktyczny dla młodych kierowców. Realizuje warsztaty dla nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych, policjantów o tematyce przemocy w rodzinie, mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów,  wpływu alkoholu na kierowcę. Koordynuje działania młodzieżowych wolontariuszy skupionych wokół organizacji.

stopka strony