Organizacje

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"

Warszawa, Polska

Marszałkowska 84/92 lok. 201, 00-514

tel.: 516 735 521
email: kontakt@ukrytypotencjal.org
www: https://wolontariatkolezenski.pl

Stowarzyszenie wspiera osoby z zaburzeniami rozwoju oraz zagrożone wykluczeniem społecznym i ich rodziny, promuje idee wolontariatu i integracji społecznej. Organizacja jest twórcą programu Wolontariat koleżeński „Mary i Max”, którego celem jest wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. 

stopka strony