Organizacje

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Kielce, Polska

ul. Warszawska 27/1, 25-518

tel.: 41 361 04 92
email: sir@sir.com.pl
www: https://sir.com.pl/pl/home/

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój specjalizuje się w projektach z zakresu edukacji, rozwoju społeczności, działań kulturowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomii społecznej i przedsiębiorczości. Wśród zrealizowanych projektów SIRu, wiele dotyczyło tematyki przedsiębiorczości, zarówno w pracy z młodzieżą jak i z dorosłymi. 

Stowarzyszenie zrealizowało szereg projektów m.in.:

  • „Praca dla Ciebie” – projekt o charakterze edukacyjnym, skierowanym do osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, działania: kursy zawodowe i doradztwo
  • "Innowacyjna firma" - przekazanie studentom, absolwentom i pracownikom naukowym uczelni z terenu województwa świętokrzyskiego wiedzy niezbędnej do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off i spin out. Działania: szkolenia z przedsiębiorczości, doradztwo biznesowe
stopka strony