Organizacje

Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc

Wieruszów, Polska

ul. Marianów 7, 98-400

tel.: (62) 78 42 535, 78 41 331
email: biuro@sikos.org.pl
www: http://www.sikos.org.pl.

Celem Stowarzyszenia jest:
- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży niezależnie od ich sprawności fizycznej, psychicznej, patologii, wyznania, czy statusu finansowego,
- animowanie zorganizowanej aktywności lokalnej na rzecz rozwoju i promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, którego integralną częścią są organizacje pozarządowe.

stopka strony