Organizacje

Stowarzyszenie "Jasmina" Nowoczesna Kobieta na Wsi

Brzezie, Polska

Szarów 346, 32-014

tel.: 603 088 314, 883 520 644
email: stwjasmina@wp.pl

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju oraz ochrony praw kobiet i ich rodzin. Cel ten jest zapewniany poprzez umożliwienie dostępu do informacji i wiedzy w zakresie życia zawodowego oraz niesienia pomocy potrzebującym.  Zadaniem organizacji jest także integracja mieszkańców wsi.

 

stopka strony