Organizacje

Stowarzyszenie KAS Kombinat Aktywności Społecznej

Radom, Polska

Kilińskiego 20/21, 26-600

tel.: 882 777 067
email: kas.stowarzyszenie@gmail.com
www: https://stowarzyszeniekas.pl/

Misją organizacji jest inicjowanie działań na rzecz rozwoju aktywności społecznej. Stowarzyszenie oferuje pomoc w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Do usług wykonywanych przez Stowarzyszenie KAS należy również organizacja wizyt studyjnych, wsparcie psychologiczne, organizacja i prowadzenie szkoleń oraz doradztwo zawodowe i personalne. 

stopka strony