Organizacje

Stowarzyszenie "Kofe(m)ina"

Olsztyn, Polska

Wilczyńskiego 23 lok. 205, 10-686

tel.: 509 775 561
email: gronika1@gmail.com

Głównym celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie tolerancji i równości. Organizacja działa na rzecz aktywizacji kobiet, work-life balance, zwalczania przemocy, oraz walki o równouprawnienie. Dla realizacji swoich celów prowadzi WenDo, kółko teatralne, warsztaty i konferencje oraz realizuje liczne projekty, m.in. WatchDocs, Manify, MamaNet, czy Aktywni-równi-skuteczni". 

stopka strony