Organizacje

Stowarzyszenie KoLiber

Warszawa, Polska

al. Solidarności 82, 00-145

tel.: (34) 361 93 92
www: http://www.koliber.org

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są poglądy konserwatywno-liberalne. Celem Stowarzyszenie jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno-politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.
Stowarzyszenie dąży do urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, sprawiedliwość, silne i bezpieczne państwo, poszanowanie tradycji i historii oraz troska o rodzinę.
Dba o przestrzeń publiczną i zmienia świadomość społeczną poprzez organizację happeningów, konferencji oraz działalność wydawniczą i naukową.


stopka strony