Organizacje

Stowarzyszenie Kolorowy Wiatr

Gdańsk, Polska

Waryńskiego 18, 80-332


email: kol.wiatr@gmail.com
www: https://www.facebook.com/kol.wiatr/

Stowarzyszenie działa na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, rozwija aktywne uczestnictwo tych osób w życiu społecznym oraz promuje integracja społeczną. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i rekreacyjne dla niepełnosprawnych, zakupuje sprzęt rehabilitacyjny oraz interaktywne pomoce do nauki, dofinansowuje wycieczki oraz wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi dzieci i młodzieży.

stopka strony