Organizacje

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK

Kraków, Polska

Nowohucka 92A/1, 30-728

tel.: 606 205 100
email: stowarzyszenie@matrik.pl
www: http://www.matrik.pl

Stowarzyszenie MATRIK powstało w kwietniu 1998 roku jako organizacja non profit, której głównym celem jest podnoszenie poziomu zarządzania w Polsce poprzez wspieranie trenerów, konsultantów i coachów oraz stwarzanie im warunków do rozwoju zawodowego.

Stowarzyszenie MATRIK jest organizacją zrzeszającą trenerów, konsultantów, coachów i wszystkich tych, którzy są zainteresowani ciągłym rozwojem i podnoszeniem jakości kształcenia w polskich przedsiębiorstwach.

Stowarzyszenie MATRIK promuje nowoczesne metody zarządzania. Pomaga przedsiębiorstwom i organizacjom w korzystaniu z usług profesjonalnych trenerów, konsultantów i coachów, jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Stowarzyszenie MATRIK organizuje ogólnopolskie konferencje i seminaria poświęcone tematyce związanej z zawodem trenera zarządzania oraz kierunkami jego rozwoju i promujące standardy tego zawodu w Polsce.


stopka strony