Organizacje

Stowarzyszenie "Krakowska Fabryka Talentów"

Kraków, Polska

Wyżynna 26a, 30-617

tel.: 501 488 382, 502 251 661
email: biuro.kft@wp.pl
www: https://fabrykatalentow.wordpress.com

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży oraz ochrony dóbr kultury. Organizacja przeciwdziała wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, promuje integrację europejską oraz współpracę międzynarodową. Bierze udział w międzynarodowych projektach jako organizacja akredytowana do realizacji wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

stopka strony