Organizacje

Stowarzyszenie "Kre-aktywni"

Łódź, Polska

Zelwerowicza 22, 90-147

tel.: 572 113 844
email: kreaktywni@onet.pl
www: http://cre-active.org.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz edukacji, integracji i aktywizacji społecznej osób w różnym wieku, sprzeciwia się wykluczeniu społecznemu osób defaworyzowanych i promuje sport. Organizacja realizuje swoje zadania dzięki prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konferencji oraz cyklu warsztatów z przedsiębiorczości :Akademia Innowacji”.

stopka strony