Organizacje

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Gdynia, Polska

ul. Legionów 126, 81-472

tel.: 58/ 624-98-72
email: skef@skef.pl
www: http://www.skef.pl/

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym kontynencie.

Cele Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej:
- inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej,
- ochrona konsumentów,
- pomoc konsumentom,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- reintegracja społeczna i zawodowa,
- edukacja finansowa,
- prowadzenie działalności charytatywnej.


stopka strony