Organizacje

Stowarzyszenie Nowy Dom

Żyraków, Polska

Zawierzbie 36, 39-204

tel.:  509 181 369
email: stowarzyszenienowydom@interia.pl
www: http://www.stowarzyszenie-nowydom.pl

Stowarzyszenie „Nowy Dom” zapewnia pomoc społeczną na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego dla dzieci pozbawionych domów rodzinnych. Organizuje w tym celu szereg konferencji, szkoleń i konsultacji dla zespołów zawodowych, a także realizuje różne projekty społeczne, m.in. projekt „Rodzinna integracja” współfinansowany ze środków UE, czy „PoMOC dla rodzin” zakończonego w marcu 2020 roku. 

stopka strony