Organizacje

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Razem" w Kobylanach

Stara Kornica, Polska

Kobylany 114, 08-205

tel.: +48503050773
email: sawczukg@interia.pl
www: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Kulturalno-O%C5%9Bwiatowe-Razem-w-Kobylanach-196134764611920/

Organizacja wiejska, która ma za zadanie przygotować młode pokolenie do twórczego i zorganizowanego udziału w życiu społeczności lokalnej, krajowej i europejskiej. Instytucja zajmuje się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie działa na polu międzynarodowym organizując projekty dla szerokiej grupy odbiorców. Stowarzyszenie jest współrealizatorem m.in. dwóch projektów partnerskich Grundtvig, projektów w ramach Youth in Action, a także EFS i POKL. Realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych.

stopka strony