Organizacje

Stowarzyszenie "Łabędź"

Lublin, Polska

Przybylskiego 20/23, 20-465

tel.: 511296118

Stowarzyszenie wyrównuje szanse osób w trudnej sytuacji życiowej, upowszechnia tradycję narodową, promuje polskość i rozwój świadomości narodowej, a także prowadzi działania edukacyjne i kulturalne skierowane do młodzieży. Łabędź był organizatorem takich wydarzeń lokalnych jak m.in.: „Sztuka przez małe s”, „Za maską schowani”.

stopka strony