Organizacje

STOWARZYSZENIE LEVEL UP

Łódź, Polska

Radomska 7 bud. 2, 93-130

tel.: +48 661 686 717
email: levelup@levelupngo.com
www: https://levelupngo.com/

Organizacja LEVEL UP powstała w 2019 roku, z inicjatywy młodych ludzi, którzy poprzez projekty społeczne chcą poprawiać jakość życia lokalnej społeczności, budować nowy model edukacji nieformalnej oraz wspierać młodzież w podejmowaniu aktywności społeczno-zawodowej. Stowarzyszenie realizuje inicjatywy młodzieżowe, projekty na rzecz społeczności lokalnej, prowadzi także wirtualne centrum wolontariatu.

stopka strony