Organizacje

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pyrzycka

Pyrzyce, Polska

Plac Ratuszowy 1, 72-200

tel.: 91 570 16 15
email: biuro@lgdpyrzyce.pl
www: http://www.lgdpyrzyce.pl/

Celem organizacji jest m.in.:
- poprawa jakości życia na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich poprzez pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych,
- opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
- mobilizowanie lokalnych zasobów (ludzkich, finansowych, materialnych, oraz wykorzystanie ich potencjału dla wspierania lokalnych inicjatyw rozwojowych,
- działanie na rzecz wspólnego dobra lokalnej społeczności, zwłaszcza dla grup, które mogą stanowić czynnik przyspieszonego rozwoju, oraz dla grup i obszarów zaniedbanych,
- jak najlepsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego, w tym zwiększanie wartości terenów wiejskich oraz propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

stopka strony