Organizacje

Stowarzyszenie Loko- motywa

Czarna Dąbrówka, Polska

ul. Gdańska 5, 77-116

tel.: 59 8212 660
email: s.loko-motywa@wp.pl
www: https://loko-motywa.pl/

Działalność stowarzyszenia koncentruje się głównie na aktywizowaniu społeczności lokalnych poprzez realizację małych i większych inicjatyw społecznych w ramach pozyskanych grantów. Co roku realizowanych jest ok 10 większych lub mniejszych projektów. Działania stowarzyszenia kierowane są do wszystkich grup społecznych, zarówno dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, liderów społecznych, rodzin i całych lokalnych społeczności. Stowarzyszenie zajmuje się również wspieraniem innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pomagając, doradzając, służąc swoim doświadczeniem.

stopka strony