Organizacje

Stowarzyszenie "MANKO"

Kraków, Polska

Osiedle Urocze 12, 30-953

tel.: 124 293 728
email: zarzad@manko.pl
www: http://stowarzyszeniemanko.pl

Stowarzyszenie promuje postawy demokracji, wolności słowa oraz tolerancji wśród młodzieży. Swoje cele realizuje dzięki działalności wydawniczej (Miesięcznik Studencki MANKO, Głos Seniora, Myśl Zdrowo) oraz organizowaniu kampanii społecznych skierowanych do ludzi młodych : „Lokal bez Papierosa”, „Polska bez Dymu”, czy „RyzyKochania”.

stopka strony