Organizacje

Stowarzyszenie "Maraton Pomysłów Społecznych"

Wrocław, Polska

ul. Poleska 15/21, 51-354

tel.: 786 985 792
email: kontakt@maratonpomyslow.pl
www: https://maratonpomyslow.pl

Stowarzyszenie dąży do zwiększenia partycypacji społecznej, zaktywizowania społeczności lokalnych oraz rozwoju edukacji społecznej, ekologicznej i finansowej. Do jego działań można zaliczyć organizowanie festiwalu „Maraton Pomysłów Społecznych”, prowadzenie prelekcji oraz pisanie artykułów na temat aktualnych problemów społecznych. 

stopka strony