Organizacje

Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Tarnów, Polska

Ul. Krakowska 11A, 33-100

tel.: +48 14 628 42 10, +48 14 688 80 12
email: biuro@mwi.pl
www: http://www.mwi.pl

Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" (SMWI) jest ekspercką organizacją pozarządową działającą od 1998 roku na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wspierającą działania samorządów regionalnych i lokalnych w wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych dla transformacji cywilizacyjnej oraz dla stymulowania modernizacji i rozwoju Polski, dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Zajmuje się transferem wiedzy i europejskich doświadczeń w zakresie cyfrowego rozwoju, wypracowanych w wiodących regionach Unii Europejskiej. SMWI jest uznawane za think tank posiadający silne zaplecze badawcze oraz umiejętności i możliwości wykorzystania najlepszej europejskiej wiedzy. Styl pracy ekspertów Stowarzyszenia polega na aktywnej współpracy z partnerami publicznymi oraz umiejętności formułowania praktycznych rekomendacji na rzecz regionalnego rozwoju gospodarczego i społecznego - osadzonych zarówno w europejskiej wiedzy, jak i w lokalnych uwarunkowaniach. Misja, a zarazem strategiczny cel SMWI - współdziałanie z samorządami dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego - znajduje odzwierciedlenie w systemowym podejściu organizacji do określonych na nowo potrzeb władz publicznych na poziomie regionalnym i lokalnym, uwzględniającym obecne etapy wdrażania polityki spójności. W zakresie tematycznym kluczowym obszarem działania SMWI w ostatnich latach stała się edukacja cyfrowa i promocja kompetencji cyfrowych dorosłych Polaków.

stopka strony