Organizacje

Stowarzyszenie MIASTECZKO POZNAŃ

Poznań, Polska

Osiedle Rusa 31 / 1, 61-245


www: http://www.miasteczkopoznan.pl

Do celów statutowych Stowarzyszenia należą: przywracanie, upamiętnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej, praca na rzecz dialogu polsko-izraelskiego, realizacja projektów wielokulturowych na rzecz wspólnego dziedzictwa polsko-niemiecko-żydowskiego, działania edukacyjne i wydawnicze. Od 10 lat Stowarzyszenie wydaje ogólnopolskie pismo społeczno-kulturalne Miasteczko Poznań.


stopka strony