Organizacje

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "Przygoda"

Rybnik, Polska

Świerklańska 42a, 44-200

tel.: 32 4226376
email: oppprzygoda@interia.pl
www: https://przygoda-rybnik.pl/smkl-przygoda/

Stowarzyszenie wspiera rozwijanie uzdolnień twórczych, tanecznych i muzycznych dzieci i młodzieży z Rybnika, upowszechnia szacunek i znajomość polskiej kultury ludowej oraz sprawuje opiekę nad działalnością grup i zespołów folklorystycznych.

Co roku stowarzyszenie organizuje warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży, wspiera organizację wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów na turnieje taneczne za granicą. Jest organizatorem cyklicznych imprez takich jak: Międzynarodowe Spotkania Taneczne „Przygoda i Przyjaciele”, Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Przygoda”.

 
stopka strony