Organizacje

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (Societas Missionum ad Afros)

Zaborów, Polska

Borzęcin Duży, ul. Warszawska 826, 05–083

tel.: 22 75 20 888
email: sma@sma.pl
www: https://www.sma.pl

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (Societas Missionum ad Afros) jest męskim rzymskokatolickim zgromadzeniem misyjnym, założonym w 1856 roku w przez ks. bp Melchiora de Marion-Brésillac w celu głoszenia Chrystusa ludom Afryki, w szczególności tym, które jeszcze o Nim nie słyszały. To wielka międzynarodowa rodzina, skupiająca nie tylko misjonarzy pochodzących z Europy czy Ameryki, ale również z Indii, Filipin i wielu krajów Afryki.

stopka strony