Organizacje

Stowarzyszenie "Młoda Alwernia"

Alwernia, Polska

Zięby 1, 32-566


email: prezes@smalw.pl
www: https://smalw.pl

Celami stowarzyszenia jest rozwój zainteresowań sportowych i kulturalnych dzieci i młodzieży z gminy Alwernia, wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców gminy oraz prowadzenie działań na rzecz kultury fizycznej i sportu. Stowarzyszenie organizuje kolonie letnie da dzieci i młodzieży, festiwale, wycieczki, obozy, a także prowadzi wymiany młodzieżowe w ramach współpracy z innymi krajami. 

stopka strony