Organizacje

Stowarzyszenie Młoda Europa

Radomsko, Polska

ul. MALINOWA 24, 97-500

tel.: 44 682 43 99
email: mlodaeuropa@op.pl

Celami stowarzyszenia są:

a. Rozwijanie świadomości regionalnej, narodowej i europejskiej;

b. Tworzenia płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów wschodu i zachodu Europy;

c. Edukacja międzykulturowa;

d. Dążenie do likwidacji barier utrudniających kontakty i porozumienie pomiędzy narodami Europy;

e. Kształtowanie wizerunku Polski i jej regionów;

f. Promocja kultury polskiej i regionalnej;

 

stopka strony