Organizacje

Stowarzyszenie Młodych Artystów "Eko Power"

Wieliczka, Polska

Akacjowa 12, 32-020

tel.: 509 993 366
email: contact@smart-eco.pl
www: http://smart-eco.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji społecznej, promowania twórczości artystycznej młodych ludzi oraz aktywizacji społeczności lokalnej.  Organizacja prowadzi warsztaty plastyczne i rzemieślnicze dla młodzieży, organizuje festiwale, wieczory kulturalne i spektakle teatralne.

Stowarzyszenie stworzyło również grupę teatralną „Teatr Bynajmniej” oraz zrealizowało projekt „Hugs no drugs” dotyczący edukacji w zakresie narkomanii, który okazał się wielkim sukcesem dla organizacji. 

stopka strony