Organizacje

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS

Warszawa, Polska

Plac Defilad 1/1212, 00-901


email: info@polis.org.pl
www: http://polis.org.pl/

Głównym celem organizacji jest edukacja młodzieży w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie jej do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla gimnazjalistów, licealistów i studentów, a także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Członkowie stowarzyszenia, to młodzi ludzie prowadzący warsztaty dziennikarskie, spotkania, obozy i media wydarzeniowe, aby pokazać i ulepszyć działania medialne młodszych i przygotować ich do profesjonalnej pracy.

„Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe, współpracuje z wieloma polskimi i europejskimi organizacjami, uczelniami i profesjonalnymi mediami.


stopka strony