Organizacje

Stowarzyszenie Młodych Nasza Szansa

Stopnica, Polska

Plac Piłsudskiego 15, 28-130


email: naszaszansa@gazeta.pl

Nasza Szansa to organizacja młodych mieszkańców gminy Stopnica. Za główny cel stawia sobie promocję i wspieranie inicjatyw społecznych, pracę na rzecz rozwoju lokalnego i pielęgnację kultury.

stopka strony