Organizacje

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 30 lokal 32, 00-024

tel.: (22) 6213445
email: warszawa@smd.org.pl
www: http://www.smd.org.pl/

Stowarzyszenie "Młodzi Demokraci" jest polityczno - społeczną organizacją młodzieżową związaną z Platformą Obywatelską. Stowarzyszenie prowadzi działalność międzynarodową. Jest członkiem YEPP (Youth of the European People's Party) i DEMYC (Democrat Youth Commity of Europe) - organizacji zrzeszających młodzieżówki cetroprawicowe z Europy.

Stowarzyszenie promuje udział ludzi młodych w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym. Dąży do upowszechniania wśród młodzieży postaw obywatelskich i wiedzy ekonomicznej. Opowiada się za uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej i NATO. Propaguje profesjonalizm, pracowitość, odpowiedzialność i uczciwość, które to cechy są niezbędne w społeczeństwie obywatelskim i gospodarce rynkowej.

stopka strony