Organizacje

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost

Łódź, Polska

ul. Próchnika 7, 90-408

tel.: 504 017 691-2; (42) 632 08 66
email: pomost.s@poczta.fm
www: http://www.pomost-lodz.org/

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom (w wieku do 30-tu lat) i ich rodzinom.

Cele Stowarzyszenia:
- promocja zdrowia psychicznego;
- wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie;
- pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków;
- wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi;
- walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie;
- promocja i rozwój wolontariatu jako skutecznej formy terapii.

stopka strony