Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży RP

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305


email: kontakt@radamlodziezy.pl
www: http://radamlodziezy.pl/

Cele Stowarzyszenia to:

- działania na rzecz powołania Rady Młodzieży RP,

- udział w tworzeniu, wspieraniu i upowszechnianiu polityki młodzieżowej,

- rozwój i upowszechnianie społecznej aktywności i partycypacji w życiu publicznym wśród młodzieży,

- ochrona praw i interesów młodzieży,

- integracja środowisk młodzieżowych,

- wspieranie i popularyzacja idei wolontariatu wśród młodzieży.

stopka strony