Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży RP

Warszawa, Polska

Aleje Jerozolimskie 142a, 02-305


email: kontakt@radamlodziezy.pl
www: http://radamlodziezy.pl/

Cele Stowarzyszenia to:

- działania na rzecz powołania Rady Młodzieży RP,
 

- udział w tworzeniu, wspieraniu i upowszechnianiu polityki młodzieżowej,
 

- rozwój i upowszechnianie społecznej aktywności i partycypacji w życiu publicznym wśród młodzieży,
 

- ochrona praw i interesów młodzieży,
 

- integracja środowisk młodzieżowych,
 

- wspieranie i popularyzacja idei wolontariatu wśród młodzieży.
 

stopka strony