Organizacje

Stowarzyszenie MONAR

Warszawa, Polska

ul. Nowolipki 9B, 00-151

tel.: (22) 635 95 09, 635 13 26
email: biuro@monar.org
www: http://www.monar.org

MONAR przeciwdziała narkomanii wśród młodzieży; udziela pomocy młodym ludziom, którzy znaleźli się na drodze narkomanii lub są już narkomanami; ułatwia powrót do społeczeństwa tym, którzy zaprzestali przyjmowania narkotyków; prowadzi społeczną działalność informacyjną; współpracuje z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii; podejmuje działania na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie (osoby chore i niepełnosprawne, bezdomni, osoby żyjące z HIV, dzieci z rodzin rozbitych, alkoholicy, młodociani przestępcy, uchodźcy polityczni) w zakresie rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji.

stopka strony