Organizacje

Stowarzyszenie MONAR

Wyszków, Polska

Komunalna 10a, 07-202

tel.: 29 742 48 43
email: monarwyszkow@interia.pl
www: http://www.monarwyszkow.pl

MONAR zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym i samotnym. Organizacja ma swoje placówki rozsiane po całej Polsce i prowadzi w nich terapię uzależnień, detoksykacje oraz poradnictwo. Stowarzyszenie wspiera również osoby bezdomne w ramach programu wychodzenia z bezdomności.

stopka strony