Organizacje

Stowarzyszenie Morena

Gdańsk, Polska

ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252

tel.: 58 344 41 11
email: gdansk@eurodesk.eu
www: http://www.morena.org.pl/

Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE. Stowarzyszenie prowadzi także punkt Europe Direct Gdańsk.
Działalność stowarzyszenia skierowana jest do młodych ludzi i osób z nimi współpracujących. Celem jest aktywizacja młodzieży do czynnego udziału w decydowaniu o sprawach dla niej ważnych. Organizacja posiada także akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.