Organizacje

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności "SILS"

Środa Wielkopolska, Polska

Poselska 5c/2, 63-000

tel.: +48510172310
email: janiak@sils.org.pl
www: http://sils.org.pl

Stowarzyszenie działa na polu edukacji i aktywności społecznej wśród młodzieży na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przy współpracy z lokalnymi szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami tworzy i realizuje programy edukacji pozaformalnej i pozalekcyjnej, na których pracuje z młodzieżą nad ich komunikacją, przedsiębiorczością i umiejętnościami społecznymi. 

Stowarzyszenie zrealizowało projekty dla młodzieży lub organizacji pozarządowych, m.in.: Młodzi Liderzy i Liderki, Aktywne Organizacje – Aktywny Obywatel, Akcja Aktywacja czy Podniebna szkoła.

stopka strony