Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji "Razem Łatwiej"

Jarosław, Polska

Kraszewskiego 1, 37-500

tel.: 508 012 426
email: biuro@razem-latwiej-11.pl
www: http://razem-latwiej-11.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju i opieki  oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Organizacja prowadzi turnusy rehabilitacyjne i kolonie integracyjne, organizuje zajęcia specjalistyczne oraz warsztaty, a także finansuje zakup pomocy dydaktycznych. 

stopka strony