Organizacje

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES

Katowice, Polska

ul. Kościuszki 46, 40-048

tel.: 32 205 38 80
email: spes@spes.org.pl
www: http://www.spes.org.pl

SPES prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób, które z powodu poważnej choroby, podeszłego wieku, pozbawienia środków do życia czy innych krytycznych wydarzeń, znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.


stopka strony