Organizacje

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i z Wadami Słuchu "SURDUS"

Kraków, Polska

Grochowa 19, 30-731

tel.: 126 532 684
email: surdus.ngo@gmail.com

Misją stowarzyszenia jest zapewnienie pomocy i opieki podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niedosłyszących. Organizacja prowadzi rehabilitację młodzieży ze sprzężonymi kalectwami, inicjuje wycieczki oraz odpowiada za organizacje wypoczynku dla dzieci, a także zapewnia finansowe wsparcie dla podopiecznych ośrodka. 

stopka strony