Organizacje

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących SURSUM CORDA

Nowy Sącz, Polska

ul. Lwowska 11, 33-300

tel.: 18 44 11 994
email: biuro@sc.org.pl
www: http://www.sc.org.pl/

Celem Stowarzyszenia SURSUM CORDA ("W Górę Serca") jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności: dzieciom i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym, bezrobotnym i ubogim, niepełnosprawnym, wychowankom ośrodków opiekuńczych, wychowawczych, rodzinom; organizacja wspiera rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. W ramach Stowarzyszenia działa Sądeckie Centrum Wolontariatu.

stopka strony